Projektová činnost

Řízené větrání se zpětným ziskem tepla

Rovnotlaký systém zajistí komfortní prostředí v interiéru bez nutnosti pravidelného otevírání oken. Venkovní čerstvý vzduch s filtrací a dohřevem je přiváděn do obytných místností. Odváděný odpadní vzduch s pachy a vlhkostí je odváděn z koupelen, WC nebo kuchyně.

V rekuperačním výměníku vzduchotechnické jednotky teplý odváděný vzduch předehřeje přívodní a je vyfouknut mimo objekt. Díky zpětnému zisku tepla („rekuperaci“) je zajištěna úspora energie. Vytápění objektu zajišťuje nezávislá topná soustava.

Teplovzdušné vytápění

Provozně dvou zónová vzduchotechnika. Základní okruh je rovnotlaké větrání se zpětným ziskem tepla (rekuperací), druhý okruh cirkuluje interiérový vzduchu po obytných místnostech a zajišťuje vytápění. Cirkulační okruh ve spojení s tepelným čerpadlem umožňuje zajistit i chlazení. Koupelny a WC jsou vytápěny nezávislými topnými plochami. Zdrojem tepla pro teplovzdušné vytápění může být kotel na zemní plyn nebo elektřinu, tepelné čerpadlo apod.

Elektrické vytápění

Elektrické topné kabely nebo elektrické přímotopy. Jedná se o realizačně jednodušší systém vytápění, plně pokrývající požadavky energeticky úsporných domů, bez velkých investičních nákladů. Pro zajištění výměny vzduchu v objektu je uvažován systém řízeného větrání se zpětným ziskem tepla.

Teplovodní vytápění

Zdroj tepla dle optimalizace návrhu dodává teplou vodu pro podlahové vytápění nebo radiátory. Zároveň zajišťuje i ohřev TV. Pro zajištění výměny vzduchu v objektu je uvažován systém řízeného větrání se zpětným ziskem tepla.

Kontaktujte nás